Avvakko Adventure

hundspann, dogsledding, hundeschlitten

Det går även att hyra fiskekajaker eller boka guidad kajaktur, med eller utan fiske, hos oss.

It is also possible to rent cayaks or book a guided tour, with or without fishing, by us.

Norrsken över kåtan

Northern light by the tipi.

Norrsken vid grillplatsen.

Northern lightby the fire-place.

Skrida-ledarhund. Född i november 2010.

Skrida-leader. Borned in november 2010.

Rosie-ledarhund. Född i februari 2010. Mor till "de svenska gladiatorerna". Hero, Ice, Pansar och Izor bor kvar på gården. Dog p.g.a. cancer 2019.

Rosie-leader. Borned in February 2010. Mother of "the Swedish gladiators". Hero, Ice, Pansar and Izor still lives on the yard. Died in cancer 2019.

Lulu-ledarhund. Född i juli 2010. Mor till Luna.

Lulu-leader. Borned in July 2010. Mother of Luna.

Luna-ledarhund. Född mars 2013. Dotter till Lulu.

Luna-leader. Borned in march 2013. Doughter of Lulu.

Cookie och Mackey- Cookie född i mars 2011 och Mackey i september 2009. Cookie är pappa till gladiatorvalparna.

Cookie and Mackey- Cookie is borned in March 2011 and Mackey in September 2009. Cookie is the father of the gladiators puppies.

Kembar och Vesuvius- Födda i januari 2011. 2 av vulkanvalparna

Kembar and Vesuvius- Borned in January 2011. 2 of the volcanoes-puppies

Teide- Född i januari 2011. En av vulkanvalparna

Teide- Borned in January 2011. One of the volcanoes-puppies

Askja-ledarhund. Född i januari 2011. En av vulkanvalparna

Askja-leader. Borned in January 2011. One of the volcanoes-puppies

Zelda och Zeb- Födda i februari 2008. Syster och bror til Zenta. Zelda(den vita) bor hos min syster och kommer bara på besök ibland.

Zelda and Zeb- Borned in February 2008. Sister and brother of Zenta. Zelda(the white one) lives at my sister, and is coming for a visit sometimes.

Hero-en av gladiator-valparna. Son till Rosie and Cookie. Bror till Izor, Ice och Pansar. Födda 26 april-14. Hero har flyttat till en familj och stortrivs. Han var nästan för social för att bo i hundgård! :-)

Hero-one of the gladiator-puppies. Son of Rosie and Cookie. Brother of Izor, Ice and Pansar. Borned 26:th of April -14. Hero moved to a family and he loves it. He was nearly to social to live in a dog yard! :-)

Izor-en av gladiator-valparna. Son till Rosie och Cookie. Bror till Hero, Ice och Pansar. Född 26 april -14. Tyvärr fick vi låta honom somna in p.g.a. svåra kramper.

Izor-one of the gladiator-puppies. Son of Rosie and Cookie. Brother of Hero, Ice and Pansar. Borned 26:th of April -14. Sadly enough we had to let him pass away when his cramps(spasm) got worse.

Bröderna Hero och Izor.

The brothers Hero and Izor.

Pansar och Ice, gladiator-valparna och Vesuvius (svart).

Pansar and Ice, the gladiator-puppies and Vesuvius(black).

 

Kahlua-ledarhund. Född i december 2007. Svår att fånga om hon kommer lös, men springer aldrig från gården. Syster till Baileys. 2020: 12 år gammal och "still going strong"!

Kahlua-leader. Borned in December 2007. Difficult to catch if she comes free, but never run away from the yard. Sister of Baileys. 2020: 12 years old and still going strong!

Dior- Ibland orkar man inte hela vägen

Dior- Sometimes you can´t reach all the way

Teide och Zenta

 

Lek i rastgården

Playing in the big dogyard

Modevalparna Armani, Prada, Dior och Chanel, födda 2 mars -07

The fashion puppies, Armani, Prada, Dior and Chanel, borned 2 march -07

Likörvalparna, Sheridan, Baileys, Kahlua och Amaretto med mamma Maya. Födda 30 december -07

Liqueur puppies, Sheridan, Baileys, Kahlua and Amaretto with mother Maya. Borned 30 december -07

Z-valparna, Zeb, Zenta, Zelda, Zibel, Zack, Zeke och Ziri, födda 7 februari -08

Z-puppies, Zeb, Zenta, Zelda, Zibel, Zack, Zeke and Ziri, borned 7 february -08

Vulkanvalparna, Teide, Merapi, Kembar, Vesuvius, Askja och Katla, födda 31 januari -11

Volcano puppies, Teide, Merapi, Kembar, Vesuvius, Askja and Katla, borned 31 january -11

De svenska gladiatorvalparna- Tamook, Pansar, Ice, Izor, Hero, Spider, Spirit, Amber, Athena och Amazon, födda i april 2014

"The Swedish gladiators" puppies- Tamook, Pansar, Ice, Izor, Hero, Spider, Spirit, Amber, Athena and Amazon, borned in April 2014

Sista bilden på gladiatorvalparna med mamma Rosie innan 6 av dem flyttade till nya hem.

The last picture on all the gladiators puppies with mother Rosie before 6 of them moved to new homes.

Sommaraktiviteter-promenad upp på Avvakko-Dundret

Summer activies-hiking to the top of Avvakko -mountain

Snygga Dingo på tur upp på fjället.

Good looking Dingo on tour up to the mountain.

Tältkåtan med plats för 16 personer

The tipi with room for 16 guests

Även tomten åker hundspann

Even Santa Claus goes dogsledding

Kaffe-ett måste under turen

Coffee-somehting you have to get during the tour

Matlagning över öppen eld.

Cooking on fire.

En stuga vi övernattar i på våra turer

A cottage where we usually sleep on the tours

En av alla turer på släden

One of all the tours on the sledge

Någon som ropade på oss??

Somone who called for us??

På tur, bara för nöjes skull...

A tour, just for fun...

Fin morgontur på skaren

A nice tour in the morning on the crust

Trötta hundar får vila medan vi äter lunch

Tired dogs get some rest while we have lunch

Träningstur

Training-tour

Fjälltur

Mountain-tour

Matlagning på hög höjd

Cooking at high altitude

Även de trötta eller sjuka hundarna måste komma hem

Also the tired or sick dogs have to get home

Fin tur ute i Avvakkos vildmark

A nice tour in the wilderness of Avvakko

Lise- ledarhund. Född i augusti 2004. Mor till Zeb, Zenta och Zelda. Dog p.g.a. cancer 2014. Vila i frid fina Lise!

Lise- leader. Borned in August 2004. Mother of Zeb, Zenta and Zelda. Died because of cancer 2014. R.I.P. beautiful Lise!

Prada-en glad ledarhund. Född i mars 2007. Dog p.g.a. tumörer 2015. Vila i frid älskade Prada!

Prada- a happy leader. Borned in March 2007. Died because of tumors 2015. R.I.P beloved Prada!

Armani-som valp, men det var många år sedan. Född i mars 2007. Dog 2016. Vila i frid Armani!

Armani-as a puppy, many years ago. Borned in march 2007. Died 2016. R.I.P!

Dior- Född i mars 2007. Syster till Armani och Prada. Blev sjuk och dog 2016. Vila i frid!

Dior- Borned in March 2007. Sister of Armani and Prada. Got sick and died 2016. R.I.P!

Dingo (Houdini)- född i augusti 2005. Pappa till vulkanvalparna. Den värsta utbrytaren som bott på denna gård. Vila i frid Dingo!

Dingo (Houdini)- Borned in August 2005. Father of the volcanoes-puppies. The worst climber and escape-dog who lived on the yard. R.I.P. Dingo!

Pondus- Född i augusti 2004. Äldsta hunden på gården. Dog i juli 2016. Vila i frid Pondus!

Pondus- Borned in August 2004. The oldest dog on the yard. Died in July 2016. R.I.P. Pondus!

Thin- Född i maj 2005. Första hunden på gården. Mor till vulkanvalparna. Har fått diabetes och ligger bara hemma i soffan. Dog i april 2017. Vila i frid älskade Thin.

Thin- Borned in May 2005. The first dog on the yard. Mother of the volcanoe-puppies. She got diabetes so she´s just laying at home in the sofa. Died in April 2017. R.I.P my loved Thin!

Baileys- Född i december 2007. Knähunden. Bror till Kahlua. Dog i maj 2017. Vila i frid Baileys! Du var speciell!

Baileys- Borned in December 2007. The lapdog. Brother of Kahlua. Died in May 2017. R.I.P. Baileys! You were special!

Zenta-ledarhund. Född i februari 2008. Syster till Zeb och Zelda. Dog i maj 2017. Vila i frid Zenta!

Zenta-leader. Borned in February 2008. Sister of Zeb and Zelda. Died in May 2017. R.I.P. Zenta!